20 Nisan 2010

Mart ayında binek otomobil pazarı daraldı

Mart 2010 binek otomobil pazarı

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Mart ayında 2009 yılı Mart ayına göre %11,1 artış yaşandı ve 1.676.427 adet seviyesinde binek otomobil pazarı gerçekleşti.

Mart’10’da en sert düşüş %53,3 ile Macaristan’da gerçekleşirken, ardından %50,4 ile Romanya ve %43,2 ile Bulgaristan’da görüldü. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %113,7, Portekiz %87 ve İrlanda %77,9 oranıyla yer aldı.

2010 yılı Mart ayında Türkiye binek otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 oranında azalışla 33.958 adet oldu. 2010 yılı Mart ayı binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 8. sırada yer aldı.


Ocak – Mart 2010 dönemi binek otomobil pazarı

2010 yılı Ocak-Mart dönemi toplam Avrupa satışları (AB (27)+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 artışla 3.767.034 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 3 aylık gerçekleşen kümülatif binek otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş %69,7 ile Romanya’da gerçekleşirken, hemen ardından %55,1 ile Macaristan ve %45 ile Bulgaristan yer aldı. 2010 yılı 3 aylık en yüksek artış sırasıyla; Portekiz (%69,2), Norveç (%57,4) ve İspanya (%44,5) da gerçekleşti.

Türkiye 2010 yılı Ocak-Mart döneminde toplam binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %1,6 azalarak 67.203 adet oldu. 2010 yılı Ocak-Mart dönemi binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 10. sırada yer aldı.

haber@carturk.com

Hiç yorum yok: